Nye regler for refusjon fra Helfo

"Det ytes stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese. Det ytes stønad til 2 implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene. Stønaden ytes til personer som ikke har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller som ikke fyller andre gjeldende vilkår for trygdens stønad til tannbehandling, (som eksempelvis stønad ved tanntap pga periodontitt.)

Stønaden ytes kun etter takstene 424 og 320. Ved behov ytes også stønad etter takstene 419 og 423.

Pasienter som faller inn under ovennevnte stønadsordning til protese i underkjeven, og som er tannløs i overkjeven, ytes stønad til nødvendig ny protese i overkjeven etter takst 321. Det ytes ikke stønad til implantatforankring av protese i overkjeven.

Stønad til protese i overkjeven under dette punkt ytes etter honorartakst."

Takstene det refereres til er:

424 - 2 implantater ved tannløs kjeve kr 19 500.

320 - Dekkprotese på to implantater ved tannløs kjeve kr 22 550.

321 - Hel overkjeveprotese kr 9 970.

Takstene 419 og 423 gjelder vevsregenerering og bentransplantasjon.

Agenesier
Det gis ikke lenger stønad for behandling av agenesier av første og andre premolar. Hvis samme person har agenesi av flere enn to premolarer kan det gjøres unntak.

Les mer på: http://www.regjeringen.no/pages/38572774/rundskriv_i-8-2013.pdf 


Powered by Edicra AS